Tản mạn trà chiều …
Một vài câu nói hay, một quyển sách thú vị, hay chỉ đơn giản là… lảm nhảm một mìnhoverhead-shot-of-teatime-with-books-and-a-rose_t20_W7mJym